Колледждің оқу жұмыс бағдарламалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген жылдық оқу жоспарында техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 5-қосымшасының 2-тарау 4, 13, 16,7,9  тармақтарына сәйкестігі

1304000 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

556_merged

 

07150500 – Дәнекерлеу ісі

Сварочное дело

 

1112000 – Өнеркәсіп машиналары мен жабдықтарын пайдалану

өмж 11-17

 «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптары және оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесі» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы №391 Бұйрықтың 24- тармағы бойынша 07151100 – «Машиналар мен жабдықтарды пайдалану (өнеркәсіп салалары бойынша) білім алушыларды соңғы 2 жыл үздіксіз қабылдауды жүзеге асырылмаған.